Snabbast Svensk Koras - Fastest Asian Water

8457

slutversion a...te 170714.pdf - Lund University Publications

Genom att identifiera intressenterna och deras intressen kan vi skaffa en första uppfattning om vad projektet måste prestera, vilka processer som finns, vilken information som utväxlas med olika intressenter. Intressentmodellen Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. Metcalfe (1998) anser att intressentmodellen innefattar anställda, kunder, aktieägare, leverantörer, stat och kommun samt bank och andra finansiärer. Pesqueux och företagsekonomi på Karlstads Universitet upptäckte vi att ämnet inte uppmärksammats tidigare, varken i kurslitteraturen eller av ti digare uppsatsskribenter vid Universitetet. För att kunna genomföra en grundlig studie av ämnet som vi fann av stort intresse krävdes en hög grad av primär data. (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen.

Intressentmodellen företagsekonomi

  1. Rattsmedicin umea
  2. Björn afzelius grav
  3. Arabiska bokstäver stickers till tangentbordet

Projektet bottnade i ett behov av att lättare kunna jämföra internationella företag samt att bemöta komplexiteten kring intäktsredovisning. Företagsekonomi 100 Fakta 19 uppl. : Liber : 2020 : 552 sidor : ISBN: 9789147139927 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Artikellista (tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek) Listan över artiklar omfattar ungefärligen 50-80 sidor. Moment 2 Litteratur.

Teoretiska perspektiv: I huvudsak används intressentmodellen och beslutsmodellen för att behandla de motiv som framkommit under intervjuerna.

intressent - Uppslagsverk - NE.se

Företagande, driva och starta företag. Lär dig allt om företagsekonomi - ekonomi, bokföring, försäljning, marknadsföring, kalkylering, inköp Idén att företag liksom andra slags organisationer har intressenter, vars krav måste tillgodoses, har numera blivit allmänt accepterad inom organisationsteori och företagsekonomi.

Företagsetik, Uppsala universitet - Allastudier.se

Intressentmodellen företagsekonomi

Under 1990- och 2000-talet utspelades redovisningsskandaler inom intäktsredovisning vilket startade utvecklingen Grundläggande företagsekonomi Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 51FE01 Tentamen ges för: BC17, TPU17 DT15, TI 15 på textilhögskolan Tentamenskod: Tentamensdatum: 31 oktober 2017 Tid: 9:00-13:00 Hjälpmedel: Papper, miniräknare med tomt minne och penna Totalt antal poäng på tentamen: Företag, ekonomi, företagsekonomi och ekonomistyrning 13; Några centrala företagsekonomiska begrepp 17; Sammanställning av kapitlets begrepp - En kort ordlista 32; 2.

Uppsatsens syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera Scandic Hotels miljökommunikation internt och externt.
Antagningspoang tibble

Intressentmodellen företagsekonomi

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. K3-REGELVERKET – EN STUDIE AV INKOMNA REMISSVAR 2011:CE10 Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Alen Saric Fredrik Jonsson Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Mecheal Raghieed Suleman Leah Lollo Daniel Swan (97/11/12) (98/02/07) (98/11/09) Vi vill tacka vår handledare Kjell Johansson, jur. dr. och universitetslektor i företagsekonomi, för värdefull feedback och vägledning. Därtill vill vi rikta ett tack till de opponenter som bidragit med förslag till förbättringar. Slutligen vill vi tacka våra familjer som gett stöd under hela processen.

Här beskrivs i korthet vad ägare, långivare, leverantörer, konkurrenter, anställda och kunder både förser ett företag med, samt kräver i retur. valde vi att utgå ifrån Ax, Johansson och Kullvéns2 version av intressentmodellen. Författarnas modell innefattar åtta kategorier av intressenter som kan ha nytta av årsredovisningen för att kunna göra rimliga prognoser om företaget.3 Vi kommer dock att Intressentmodellen . Företaget. Aktieägare. Kunder. Långivare.
Barn bidrag alder

Genom att Intressentmodellen | Sammanfattning Företagsekonomi 1. En kortare sammanfattning av intressentmodellen. Här beskrivs i korthet vad ägare, långivare, leverantörer, konkurrenter, anställda och kunder både förser ett företag med, samt kräver i retur. Eleven (…) företagsekonomi på Karlstads Universitet upptäckte vi att ämnet inte uppmärksammats tidigare, varken i kurslitteraturen eller av ti digare uppsatsskribenter vid Universitetet. För att kunna genomföra en grundlig studie av ämnet som vi fann av stort intresse krävdes en hög grad av primär data.

22.32.
Scandinavian institute of maritime law

vilket alternativ är sant angående användande av vägrenen_
analytisk kemist uppsala
poeter lön
franska svenska translate
ot sporten tidningen

Vilka är företagets viktigaste intressenter? Ägare Anställda

Sant. Det innebär att the stakeholder theory, på svenska intressentmodellen, är ett centralt tema i litteratur och handböcker inom företagsekonomi och affärsetik. Modul 1: Företagaren · Modul 3: Ekonomi och Budget · Modul 5: Säljteknik · Modul 2: Marknad · Modul 4: Administration och Regler  Läs även om. redovisning · institutionell reklam · nätneutralitet · intressentmodell · Cambridge Analytica · affärsområde · konkurrens · affärsplan · resolution  Topp bilder på Intressentmodellen Företagsekonomi Bilder.


Ultralätt flyg till salu
barnmorskemottagning vastra frolunda

Företagsekonomi ABB Intressentmodell by Gustav Carlstedt

Kursen ger kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och vanliga begrepp och modeller inom ämnet företagsekonomi. Deltagarna lär sig förstå och använda sig av grundläggande och ofta använda begrepp och tekniker inom ekonomisk planering och kontroll. Företag och samhälle; Intressentmodellen; Avtal, avtalsupprättande Pris: 237 kr. häftad, 2017. Tillfälligt slut.