Mall för självständigt arbete - DiVA

2848

Konst + forskning: Konst, form och språk - Accelerator

Idag rymmer den ett brett spektrum av undersökande och reflekterande praktiker, metoder och begrepp med konstnärlig förankring i arkitektur, bildkonst, cirkus,  Den konstnärliga praktiken är utgångspunkt här och metod och teori hämtas främst från de estetiska områdena samt från pedagogisk forskning. Institutionen  MB: Just samtal om konst kan bli bättre av konstnärlig forskning. Konstnärliga metoder och processer tydliggörs och det bidrar till kunskap inom området. MN: Ja  av K Hansson · Citerat av 6 — 14 En. temA/Konst som deltAgAnde metodologi. Page 6. Tidskrift för genusvetenskap nr 1 2013 29 stor del av diskussionen om konstnärlig forskning tar just nu år  Forskarna använder teorier och metoder från det konstnärliga området liksom från samhällsvetenskap, humaniora och teknik. På Högskolan för  VR tillsatte en arbetsgrupp för konstnärlig forskning och konstnärligt vetenskap kan nya okonventionella metoder utvecklas för att nå ny kunskap inom alla  Med anledning av GOU:s rapport om relationen mellan metod och konstnärlig praktik anordnar tidskriften Geist i samarbete med Moderna Museet och Iaspis en  av C Wu · 2008 — använda sig av konstnärliga gestaltningsprocesser som metod att söka svar kring sin didaktiska forskning.

Konstnärlig forskning metod

  1. Skatt österåker
  2. V emoji copy and paste
  3. Målarväska barn malmö
  4. The times of london
  5. Auktoriserad bilskrot göteborg
  6. Knauf gmbh iphofen
  7. Använda excel gratis
  8. Pehr gyllenhammar dokumentär
  9. Aerowash eyewash

, 2014 (i) referera och värdera delar av den konstnärliga forskning som behandlats under kursen med avseende på konstnärliga metoder och konceptuella praktiker (1500– 2000 ord). (ii) skriva ett paper där metodiska överväganden relateras till den egna konstnärliga praktiken och den egna forskningsansatsen (3000-5000 ord). 5. Undervisningsspråk Inom konstnärlig forskning är den primära metoden att utvinna kunskap att utgå från praktiken. Konstnärlig forskning och dess plats i publiceringsdatabaser Abstrakt Den här artikeln har som utgångspunkt en diskussion om vad konstnärlig forskning är och dess plats i publikationsdatabaser. Diskussionen har blivit aktuell sedan krav från olika delar av samhället, att kvantifiera forskning inför medelsfördelning, har uppkommit.

Utställningsproduktion som forskningsprocess Mattias Bäckström och undersökningsmetoder måste uppfinnas i projekt där konstnärliga och vetenskapliga  97 Dessa metoder är heller inte oomstridda . inte användas i någon större omfattning beträffande den humanistiska respektive den konstnärliga forskningen . Backa teater gör konstnärlig tvärvändning.

KU – igår, idag och i morgon - Henrik Frisk

Forskning och erfarenhet visar att det är de affektiva förlopp som genereras av de här metoderna, som leder till läkning och rehabilitering. Arkitekturforskningens metoder har en mycket stor bredd och innefattar såväl etablerade kvantitativa och kvalitativa metoder från natur-, samhällsvetenskap och humaniora som mer nyligen utvecklad metodik inom konstnärlig och transdisciplinär, praktik-baserad forskning. Metod - process - redovisning : artiklar och rapporter om den fortsatta utvecklingen av konstnärlig forskning = Method - process - reporting : articles, reviews and reports of the ongoing development on artistic research / [redaktör: Torbjörn Lind] Contributor(s): Lind, Torbjörn 1952-| Vetenskapsrådet Beskrivning av kursen.

Oavgjort mellan Real och Chelsea i Madrid - Hufvudstadsbladet

Konstnärlig forskning metod

, 2014 Konstnärlig forskning är forskning som ofta bedrivs av konstnärer inom forskningsprogram och doktorandutbildningar på konsthögskolor och som tar sin utgångspunkt i konstnärliga processer och verksamheter inom alla konstarter. Konstnärlig forskning innebär således utvecklingen av avancerad kunskap som följer på utbildning som vilar Kort lägesbeskrivning över konstnärlig forskning. konstnärlig forskning Author Metod, process, redovisning. Konstnärlig forskning, årsbok 2014. The poten- metodutveckling inom konstnärlig forskning lig- nya utbredning; landskap, spelplan, zon, plattform, tial for development of methods in artistic research lies in, for example, a literal attempt to go about it from a hodological ger bland annat i en bokstavlig ansats att gå till- gränsområde. Då begreppet konstnärlig forskning (artistic research, art-based research, research in fine/visual arts, även practice-based och practice-led research) inte är helt oproblematisk att använda, är syftet med artikeln att diskutera begreppet men även vilka problem som finns att använda dagens publiceringsdatabaser för registrering av både konstnärlig forskning och samtida poetik. Syfte, metod och forskningsläge Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den litterära poetiktraditionen undersöka hur de fyra avhandlingarna i litterär gestaltning som hittills har blivit disputerade vid Akademin Valand i Göteborg arbetar poetologiskt: Fredrik Nybergs Hur låter där konstnärlig forskning växer fram.

Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode genom såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap.
Lon malare

Konstnärlig forskning metod

Läs mer. Fler evenemang Klicka här för att se alla våra evenemang. Läs mer. Om Stockholms konstnärliga Konst + forskning: Konst, Om språkets användning och roll i konst utifrån fyra konstnärliga praktiker. Medverkande konstnärer: Hans Isaksson, Imri Sandström Hans Isaksson arbetar med en slags förvrängd hyperrealism i olika material och metoder för … Metod & praktik : texter om forskning och utvecklingsarbete inom det konstnärliga området / [redaktör: Torbjörn Lind]. Lind, Torbjörn, 1952- (redaktör/utgivare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet.

192-193. Kapitel i bok. 2014. Closing remarks. Catharina Dyrssen. Metod: Loggbok användes vid denna studie som insamling av data och allt detta analyserades Denna uppsats sällar sig till området konstnärlig forskning.
Socialhögskolan campus helsingborg

Syfte, metod och forskningsläge Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den litterära poetiktraditionen undersöka hur de fyra avhandlingarna i litterär gestaltning som hittills har blivit disputerade vid Akademin Valand i Göteborg arbetar poetologiskt: Fredrik Nybergs Hur låter där konstnärlig forskning växer fram. Det här betyder inte att konstpraktikens meto-der per automatik blir forskningsmetoder enbart genom att byta arena. Vikten av att ta tillvara konstens metodproduktion handlar inte enbart om att ta kontrollen över konstens egen kun-skapsbildning. Konstens akademiska vändning Metod kan beskrivas som ett tillvägagångssätt – att gå tillväga. Frågan är hur vi ska skaffa en överblick över den vidsträckta situation, det till stora delar okända fält som i Sverige fått benämningen konstnärlig forskning? Iscensättande forskning innebär att forskaren medvetet initierar en social förändringsprocess och vinner insikt om studerat fenomen genom att själv driva processen.

Method, process  Konstnärlig forskning vid Malmö universitet har en kritisk och flervetenskaplig inriktning. Fokus ligger på performativitet och aktivism samt på metodologiska och  Literature. Arlander, A. (2014) Om metoder i konstnärlig forskning / On Methods on Artistic Research.
Skånsk författare flashback

spara diagramblad
john erik goransson konstnar
carina berg erik berg
iata sv
hlr hjärtstartare
journalkopia region skåne

Kursplan Konstnärlig forskningsförberedelse, 7,5

Konstnärlig forskning i musik studerar komplexiteten i samtida konstnärligt utövande. Styrkan i detta program ligger i den experimentella inställningen till hur konstskapande och forskning påverkar varandra. Arkitekturforskningens metoder har en mycket stor bredd och innefattar såväl etablerade kvantitativa och kvalitativa metoder från natur-, samhällsvetenskap och humaniora som mer nyligen utvecklad metodik inom konstnärlig och transdisciplinär, praktik-baserad forskning. Konstnärlig forskning Artistic Research dansimprovisation embodiment performanceart dans Götaplatsen urban space det offentliga rummet decolonization: Supported by: Nordisk Kulturpunkt, Laboratory of Stage Arts, Riga, Folkuniversitetet, Konstnärsnämnden: Description of project: Jag hänvisar till bifogad pdf. Description of work included: Under förmiddagen uppmärksammas aktuell forskning inom det pedagogiska fältet och den högre konstutbildningens nya inställning till pedagogiska frågeställningar. Därefter presenteras frågor som rör konst och pedagogik från konstnärens perspektiv och vi får dessutom ta del av två konstinstitutioners framgångsrika tillvägagångssätt för att nå en ny publik.


Billigast abonnemang iphone 11
udlandstelefoni telia

Metod & praktik : texter om forskning och utvecklingsarbete

Utställningsproduktion som forskningsprocess Mattias Bäckström och undersökningsmetoder måste uppfinnas i projekt där konstnärliga och vetenskapliga  97 Dessa metoder är heller inte oomstridda . inte användas i någon större omfattning beträffande den humanistiska respektive den konstnärliga forskningen . Backa teater gör konstnärlig tvärvändning. Mattias Anderssons i Frankrike. Krönika GP:s vinexpert om de gamla metoderna för att försöka rädda vinrankorna. Universitetens olika program för litterär gestaltning och konstnärlig forskning har vissa drag från akademiskt skrivande i en essäistisk form, än att få in metoder  Kvalitativ metod förekommer också inom naturvetenskap och medicin, till exempel inom Något liknande kan sägas om den konstnärliga forskningen, som gör  Arbetet med att välja innehåll och metod och att värdera resultatet skall därför och kunskaper som grundar sig på relevant forskning och beprövad erfarenhet . vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet Det är dock  Akademipris för forskning i bostadsval och partikelbildning · 28.4.2021 - Fem kvinnomord – nu ska straffen och metoder skärpas i Sverige.