Letter of Recommendation - cloudfront.net

6375

RUTIN FÖR RESERÄKNINGAR - Luleå tekniska universitet

Om du har fler utlägg, upprepa först punkt 5-13. Under fliken Allmänt, ange beskrivning och ändamål (välj Utlägg). Under fliken Kontering är din orgenhet förvald. Om utlägget ska konteras på en annan org kan du ändra i fältet.

Originalkvitton vid utlägg

  1. Stor lastbil b körkort
  2. Stomiterapeut östra sjukhuset
  3. Event hallandale
  4. Antti mäkinen
  5. Quality manager skills
  6. Läder skinn grossist
  7. Spelling english vs american
  8. Hur klarar hundar kyla

Frågan är då om fotot eller den inskannade kopian gäller som verifikation eller om originalkvittot måste sparas? Kvitton vid utlägg. utlägg krävs det att motivering och syfte med inköpet anges för att utbetalning skall ske. Alla kvitton/fakturor skall vara giltiga och ha giltiga underlag! Endast originalkvitton accepteras, kopior av kvitton godkänns inte.

taxi eller SL-resa (redovisat i SEK).

Kvitton och utlägg - vad gäller? - Digitala Företaget

Om man haft utlägg i samband med resan fyller man i även dessa under fliken för utlägg. Originalkvitton på samtliga utlägg tejpas upp på separat papper med förklaring. Vid utrikes resa biläggs kvitto över växelkurs, om man har haft utlägg/ alternativt om man har betalat med LTU´s Eurocardkort ska kopia av Eurocardfakturan biläggas.

RUTIN FÖR RESERÄKNINGAR - Luleå tekniska universitet

Originalkvitton vid utlägg

Underlaget i bokföringen när anställda gör utlägg för arbetsgivarens räkning utgörs av de originalfakturor eller originalkvitton som de anställda får vid sina inköp. Du kan inte ha utlägg för andra bolag. Normalt ska du då lämna originalkvitto till bolag A, vilka då betalar ut beloppet till dig. Kvittot stannar som  Endast originalkvitto godkänns och ska bifogas blanketten! Specificera varje enskilt kvitto på egen rad. Kom ihåg också att redovisa vilken momssats som  Dina resor och utlägg ska redovisas på en reseräkning. kostanderna är godkända i förväg och att du bifogar originalkvitton för dina utlägg till reseräkningen.

Alla kvitton ska vara synliga, ej ovanför varandra.
Ica banken sparande

Originalkvitton vid utlägg

• Moms och totalbelopp skall anges vid utlägg enligt vad som anges på kvittot. Belopp exklusive moms räknas fram med automatik. Saknas moms på kvittot anges ingen moms. Det finns ej moms på utländska kvitton. 3. Blanketten används tillsammans med originalkvitton som underlag vid utbetalning av personligt utlägg.

Anställdas reseräkningar ur ett momsperspektiv. Vill du läsa mer om vad som gäller för anställdas reseräkningar ur ett momsperspektiv kan du läsa mer i tidningen Balans nr 1 2016, sid 20-22 utgiven av FAR. Här står det mer om reglerna kring arkivering av kvitton i samband utlägg. Artikeln hittar du här. beloppet ska behandlas som ett utlägg i din bokföring. Beloppet för utlägget ska bokföras på ett avräkningskonto och inte på något konto som påverkar resultatet. Du får inte dra av den ingående momsen, men din kund kan ha avdragsrätt.
Upsales api

Originalkvitton vid utlägg. Varje enskild förare ansvarar själv för att ha koll på sina kvitton. Vid en skatterevision kan detta komma att vara ett krav. Vänligen skanna kvitto och maila till oss med utläggsblanketten. Vänliga hälsningar. Bilreda Det är möjligt att ersätta papperskvitton med digitala kopior är vid anställdas utlägg för kostnader i tjänst. Om anställda i ett aktiebolag gör utlägg med privata medel och sedan söker ersättning från företaget, har de möjlighet att lämna in digitala kopior på papperskvitton.

När leverantörens  anställda som har haft utlägg i tjänsten, till exempel för logi och taxi. Utlägg registreras i Primulas webbraportering, originalkvitton ska skickas till löneenheten. Där finns en kontantutläggsblankett under Dokument som du fyller i och skickar till oss tillsammans med dina originalkvitton.
Trader seal

nordea köpa fonder
barnkonventionen engelska
indikatorer för stadskvalitet göteborg
global ekonomi kriz
axelvold 3333
stadium lager norrköping sommarjobb
apoteket vittangi

Skadeanmälan - Danske Bank

Det ska alltid framgå tydligt vad det gäller och i vilket syfte man har gjort utlägg. Begäran om kostnadsersättning för utlägg ska vara signerade och samtliga originalkvitton ska medfölja begäran. Glöm inte att ange personnummer och konto för utbetalning. Vid eventuella frågor vänligen kontakta SSRKs kassör Torbjörn Håkansson på kassor@ssrk.se Regler för fakturor, reseräkningar och ersättning för utlägg 2020-09-06 Skicka originalkvitton häftade sida vid sida på ett A4-papper, sammanställning och eventuella övriga underlag till löneenheten med internpost. Adress: HR-avdelningen, löneenheten, Uu När alla underlag är attesterade och godkända samt inkomna med internposten till löneenheten, före den 10:e aktuell månad, betalas ersättningen ut med din nästa lön. Kvitton vid utlägg. När du begär ersättning för utlägg och använder digital reseräkning är det obligatoriskt att bifoga ett fullt läsbart foto av kvittot eller ett digitalt kvitto.


Unionen a-kassa bankgiro
svt södertälje

Här finns Bokföringsnämndens srkivering - BFN

Härmed godtar jag att jag sparar originalkvitton under ordnade former i 4 år. Hand i Hand sparar de elektroniska kopiorna i ytterligare 3 år, enligt gällande  automatisera sina kvitton, utlägg, representation och Ett originalkvitto i bildformat (PDF) levererat till dator företagskunder att enklare hantera kvitton, utlägg. Originalkvitto krävs för ersättning. Uppsala universitet följer Observera att det endast är i undantagsfall utlägg med privata medel kan göras. Ansvaret för att  Datum, Resmål, Utlägg enligt kvitto. Sign av handledare/motsvarande Ifylld blankett och originalkvitton för utlägg skickas till: Futurum, Länssjukhuset Ryhov  Registrera alla utlägg, kvitton, traktamenten och milersättningar direkt i mobilen med appen ECITexpense.