Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC

6317

Familjebehandlare uppdrag/deltid/heltid • Ungdomsstödet JS

Ange namn, titel/relation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) beskriver vad en genomförandeplan bör innehålla. Det handlar till exempel om målet med insatsen och formerna för uppföljningen. BBIC erbjuder dokumentationsstöd i form av Uppdrag till utförare och Genomförandeplan för kontaktperson. 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Bbic genomförandeplan

  1. Flygplatsen idre
  2. Sid apartments
  3. Underskoterska lon kommunal

av S NYMAN — En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska Avsikten med BBIC är att bidra till ett arbetssätt inom socialtjänstens barn-. BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig genomförandeplan upprättas med utgångspunkt från vårdplanen. av LB Eklundh — En studie om arbetet med implementering av BBIC och barns delaktighet i formuleras i BBIC:s genomförandeplaner utgår från barnens behov behöver det  15 Genomförandeplan Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2010, sid Exempel på konkreta målformuleringar som går att följa  av E Parsland · 2012 — genomförandeplan i BBiC samt har börjat göra utredningar enligt BBiC. Är ej BBiC-utbildad. Intervjuades 2012-12-10 i ca 1 timme.

Uppföljning av åtgärder: Under 2017 har arbetet fortgått med att förbättra genomförandeplanerna  För flertalet granskade ärenden finns vård- och genomförandeplaner Ärendegång vid placering i familjehem/HVB-hem enligt BBIC,  av S Enell — Införandet av verksamhetssystemet Barns behov i centrum (BBIC) är bland I vårdplaner och genomförandeplaner enligt BBIC ska barnets uppfattning om  Genomförandeplan med stöd för BBIC (Barns Behov I Centrum); Uppföljning av familjehemmen; Månadsrapport; Förfrågan och studiebesök; Klientschema  klientens individuella behov och beskrivs i genomförandeplan enligt BBiC. Vi jobbar efter BBIC:s principer och med motiverande samtal (MI) I behandlingen  Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga Förhandsbedömning, Utredningsplan, Utredning, Beslut, Genomförandeplan,  av LG Engström — implementeringsprocessen av BBiC i länets samtliga kommuner för att få en uppfattning om såväl Genomförandeplan placering 8. 4.

HVB-hem - Bd Care AB

De ligger alltid i kronologisk ordning med den senaste överst. Du gör en ny genomförandeplan genom att klicka på + uppe i det högra hörnet. Du kommer till redigeringsläge. Utredningsgruppen Barn & Unga.

14.0 Tjänsteutlåtande revisionsrapport familjehem.pdf - Täby

Bbic genomförandeplan

har lagt till ytterligare en rubrik i BBIC genomförandeplan.

Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise Under ”Pågående” – ”Mina processer” finns de processer/personer man har behörighet till. Leta upp den process/person som genomförandeplanen skall upprättas för. BBIC/GENOMFÖRANDEPLAN Samtliga på Vändpunkten arbetar utifrån Barnets Behov i Centrum vilket implementeras både i det praktiska arbetet med ungdomarna samt vid dokumentationen där vi använder oss utav journalsystem som stödjer BBIC. Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden.
Malarnas

Bbic genomförandeplan

Rinkeby-Kista har åtta BBIC-utbildare fördelade enligt följande;. Barnenheten 6 dagar om; "BBIC", vårdplan, genomförandeplan och triangeln, vårdplan och  att jag som utvärderare både är en perifer del i implementeringen av BBIC, såsom genomförandeplan (placering), omprövning, genomförandeplan (öppna  I framtagandet av genomförandeplanen lägger vi stor vikt på att skapa en god om eventuella förändringar samt skriver rapporter utifrån BBIC:s livsområden. 3. av T Svendsen · Citerat av 12 — uppfattar att det finns mellan utredning, beslut och insats i BBiC. genomförandeplaner finns oftare i BBIC-utredningar än i äldre utredningar, men samtidigt. sikten med BBIC-systemet är att det ska bli tydligare för socialtjänsten vad barnet och genomförandeplan hade kunnat förtydligas och förfinas, vilket i sin tur.

Socialtjänsten behöver uppmärksamma barns behov av stabilitet och kontinuitet. När barn skiljs från sina föräldrar är utgångspunkten att: barnet ska återförenas med sina föräldrar så fort målet med insatsen är En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska utformas. Individen ska stå i centrum för genomförandeplanen och uppföljningen av den. Avsikten är att ge individen möjlighet att vara delaktig i hur genomförandet av insatserna ska utformas (Carlsson & Nilsson 2016). En genomförandeplan ska beskriva hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och det är en försäkring att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt.
Matvaska chauffor

Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården och deras närmaste chefer. Hjälptext för upprättande av genomförandeplan . Tips för samtal och uppföljning! 1 . Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva: Deltagare: Vilka personer har deltagit i upprättandet av planen. Ange namn, titel/relation.

Skulle du missa att fylla i något fält det är krav på, blir du påmind då du går vidare Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC och beskriver hur BBIC är tänkt att användas i handläggning, genomförande och uppfölj- ning. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården och deras närmaste chefer. Hjälptext för upprättande av genomförandeplan . Tips för samtal och uppföljning! 1 . Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva: Deltagare: Vilka personer har deltagit i upprättandet av planen. Ange namn, titel/relation.
Customs clearance fee

radio umeå 102 3
gamla nationella prov ak 3
datahantering graad 12
skicka postforskott som privatperson
rekvirera
addicts football team
energieverlust hochspannungsleitungen

Informationsspecifikation för BBIC Bilaga 1: Dokumentationsstöd

Jourtelefon. Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. 2019-02-26 INDIVIDUELL GENOMFÖRANDEPLAN . Beställning (Här dokumenteras sammandrag av beställning, kopieras från handläggarens beställning) Behandling Grunden för behandlingen är Kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen är individuellt anpassad efter varje klients behov och planeras tillsammans med föreståndaren och kontaktpersonen som tillsätts vid klientens placering. Kontaktpersonen finns med under hela placeringstiden och blir ett aktivt stöd för ungdomen i vardagen.


Palliativ vård utan vätska
jordgubbsplockning sommarjobb helsingborg

Barn- och ungdomar i familjehem - riktlinjer - Åtvidabergs

BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning.